New Cut Wood

Chinese Dragon Sword Tang Dao Sharp High Manganese Steel Blade Cut Bamboo Katana


Chinese Dragon Sword Tang Dao Sharp High Manganese Steel Blade Cut Bamboo Katana
Chinese Dragon Sword Tang Dao Sharp High Manganese Steel Blade Cut Bamboo Katana
Chinese Dragon Sword Tang Dao Sharp High Manganese Steel Blade Cut Bamboo Katana
Chinese Dragon Sword Tang Dao Sharp High Manganese Steel Blade Cut Bamboo Katana
Chinese Dragon Sword Tang Dao Sharp High Manganese Steel Blade Cut Bamboo Katana
Chinese Dragon Sword Tang Dao Sharp High Manganese Steel Blade Cut Bamboo Katana

Chinese Dragon Sword Tang Dao Sharp High Manganese Steel Blade Cut Bamboo Katana    Chinese Dragon Sword Tang Dao Sharp High Manganese Steel Blade Cut Bamboo Katana
Chinese dragon sword straight full tang double edge made in china new, never used.
Chinese Dragon Sword Tang Dao Sharp High Manganese Steel Blade Cut Bamboo Katana    Chinese Dragon Sword Tang Dao Sharp High Manganese Steel Blade Cut Bamboo Katana